CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som barne- og ungdomsarbeider vil du lære å planlegge og gjennomfør ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er at du skal kunne veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv.

Du skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og være med å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene som brukes kan blant annet være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter - eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Du som barne- og ungdomsarbeideren vil kunne få jobb på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Som fagarbeider har du mulighet å ta videreutdanning i fagskolen i rus- og avhengighetsproblematikk eller psykisk helsearbeid.

 

 HOP VIDEREGÅENDE SKOLE – EN LITEN SKOLE SOM TENKER STORT OM DEN ENKELTE ELEV.