CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Om skolen

Hop videregående skole er en liten skole. Skolen har 84 elevplasser fordelt på syv klasser:

VG1 DHV, VG1 HO, VG2 Bua, VG1 TIP, VG2 industriteknologi, VG1 SSF, VG2 IKT servicefag.
 
Dersom du ønsker en yrkesrettet utdanning, men opplever av ulike årsaker at det ordinære skoletilbudet ikke helt passer for deg, så er Hop videregående et godt alternativ.

Det er to-lærer system i de fleste fellesfag på VG1. Videre har vi stor voksentetthet i alle klasser. Spesialpedagogene tilbyr sin kompetanse til deg som har behov for det.

Skolen tar ikke inn elever på bakgrunn av karakternivå, men tar inn elever som har behov for tilbudene ved vår skole. Skolen følger ordinær læreplan, og målet er at du etter endt VG2 skal få læreplass.

Vi har som mål at du som elev skal oppleve at du kan. Vi setter eleven i fokus, og ønsker at alle elevene skal bli sett og oppleve mestring her på skolen.

Vi tror at trivsel, trygghet og fellesskap gir godt grunnlag for læring.

HOP VIDEREGÅENDE SKOLE – EN LITEN SKOLE SOM TENKER STORT OM DEN ENKELTE ELEV.

Gratis felles lunsj for alle elever hver dag opplever vi er et viktig tiltak som styrker trivselen, og god ernæring legger grunnlag for god læring.

Løpegrupper i skoletiden er et tilbud mange elever benytter seg av. Dette er aktuelt for elever med mye energi, og som kjent styrker fysisk aktivitet den psykiske helsen.

Skolen er eid av Blå Kors. Den ble etablert i 1966, og har fungert i sin nåværende form siden år 2000. Blå Kors har fire skoler. Hop videregående skole er den eneste BK-skolen på vestlandet.

Skolen samarbeider med ungdomsskoler, videregående skoler, ppt-kontor, NAV og andre instanser.