CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Velkommen til skolestart!

Første skoledag er Onsdag 16. august 2016 kl.10.10 – 12.15. Vi samles i idrettshallen der elevene ønskes velkommen til nytt skoleår, og personalet på Hop videregående skole vil bli presentert. Elevene deles inn i klasser, og kontaktlæreren vil gi praktisk informasjon om de første skoledagene.


Når skal jeg møte?

Onsdag 16. august 2016 kl.10.10 i Hop idrettshall.

Hva slags lærebøker trenger jeg?

Lærebøker låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart.

Bruk av PC

PC låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart. Da skolen er leksefri, vil PC’en fortrinnsvis ikke være disponibel etter skoletid.

Frokost/lunch

Skolen tilbyr alle elvene gratis mat i skoletiden. Frokosten er enkel og tas på avdelingen. Til lunch samles vi i kantinen til felles lunch for elever og personalet.

Jeg vil søke stipend/lån, hva må jeg gjøre?

Gjøres på nett: www.lanekassen.no.

Hvis du har spørsmål vedrørende dette, kan du ta kontakt med rådgiverne på skolen.

Timeplan

Detaljert timeplan vil bli utlevert ved skolestart, men skoledagen vil være fra kl. 08.30 – 14.30 hver dag.

Er det andre ting som må ordnes på forhånd?

Skolen anbefaler at du skaffer deg et ungdomskort via Skyss.no. Bor du i definerte områder, eller av andre årsaker har krav på transport, vil skolen orden dette ved skolestart.

Bussforbindelse

For å komme til vår flotte skole er det linje 484/485 fra Bergen busstasjon. Men linje 401-499 kan også tas. Så for fullstendig rute, se skyss.no/ruteplanleggeren.


Vel møtt - vi håper du vil trives hos oss!

Med vennlig hilsen

Steinar Våge

Rektor