CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

God Jul

«Du er ikke aleine der du bor» synger Kurt Nilsen i en julesang.

HOP VIDEREGÅENDE SKOLE 50 ÅR

Torsdag 12.mai og fredag 13. mai 2016 feirer skolen 50-års jubileum.
Torsdag kveld er festen for personalet og inviterte gjester.
Fredag i skoletid er festen for elevene.

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Vi her på Hop videregående skole ønsker deg som elev hjertelig velkommen til skolen skoleåret 2017-2018.

God Påske

Dette skoleåret har vi på Vestlandet hatt en lang periode med kontinuerlig skolegang fra jul til påske. Vinterferien er utsatt til etter påske, og vi går derfor to ukers sammenhengende ferie i møte


 

Dette skoleåret har vi på Vestlandet hatt en lang periode med kontinuerlig skolegang fra jul til påske. Vinterferien er utsatt til etter påske, og vi går derfor to ukers sammenhengende ferie i møte. Noen har savnet ferien, og andre liker at den er utsatt til etter påske. Jeg ønsker dere alle en god påskehøytid og en flott ferie. Mitt ønske er at dere alle senker skuldrene og nyter ferien. Videre håper jeg at dette bidrar til at alle elevene kommer tilbake med nye krefter for å fullføre skoleåret på en god måte.

JAGET ETTER Å VÆRE PERFEKT

Slitenhet er den nye folkesykdommen. Jaget etter perfeksjonisme er smittekilden.

Vårt mål er at du skal tro at du kan

Over halve skoleåret er ferdig. Skolen mottar i disse dager søknader fra elever som ønsker å begynne ved Hop videregående skole høsten 2016.

GOD JUL

Vi har nå lagt bak oss en lærerik og travel høst. I desember har dere elever hatt mange prøver og oppgaver, og de fleste har jobbet godt med disse. Målet er at når terminkarakterene gis i januar, så får dere lønn for strevet. Nå er det tid for å se frem til jul og juleferie. Julen er en tid for ettertanke, ro og fred.

Jeg ønsker alle våre elever, ansatte og andre samarbeidspartnere en innholdsrik og god jul.

Advent

Det var en elev som sa en dag. Det er sannelig fint med denne mørketiden. Da ser vi så godt lysene.

LYS I MØRKETIDA

«Det er flott nå når det blir mørkere dager», sa en elev til meg en dag.
«Fordi da ser vi lyset så mye bedre»

Samspill - sammen gjør vi hverandre gode

Det har allerede gått tre uker av skoleåret. Elevene i klassene har blitt kjent med hverandre, og klassemiljøet er i ferd med bli etablert.

Velkommen til nytt skoleår!

 

Vi her på Hop videregående skole ønsker deg som elev hjertelig velkommen til skolen skoleåret 2016-2017. De fleste av oss har mange års erfaring med å arbeide i skole. Vi kjenner derfor til at mange elever opplever det både spennende og krevende å starte på et nytt skoleår, og ikke minst starte som elev ved en ny skole.

Alle vi som arbeider ved Hop videregående skole er her for deg som elev. Omsorg, medmenneskelighet og nærhet er noen av våre kjerneverdier. Vårt ønske er at du skal oppleve dette fra første dag. Vi legger vekt på en trygg og god skolestart som skal legge grunnlaget for et godt og lærerikt skoleår.

Vi gleder oss til å møte deg torsdag 18. august!
Hjertelig velkommen!

Skolestart – forventninger og mål.

Det er en glede å ønske deg som ny elev varmt velkommen til Hop videregående skole.

TILBAKEBLIKK

Ved avslutningen på et skoleår er det naturlig å se tilbake, - og å se fremover.