CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

 

Vi her på Hop videregående skole ønsker deg som elev hjertelig velkommen til skolen skoleåret 2017-2018. De fleste av oss har mange års erfaring med å arbeide i skole. Vi kjenner derfor til at mange elever opplever det både spennende og krevende å starte på et nytt skoleår, og ikke minst starte som elev ved en ny skole.

Alle vi som arbeider ved Hop videregående skole er her for deg som elev. Omsorg, medmenneskelighet og nærhet er noen av våre kjerneverdier. Vårt ønske er at du skal oppleve dette fra første dag. Vi legger vekt på en trygg og god skolestart som skal legge grunnlaget for et godt og lærerikt skoleår.

Vi gleder oss til å møte deg onsdag 16. august!


Hjertelig velkommen!