CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Skolens verdidokument

Hvem er vi?

Vi er en liten skole som tenker stort om den enkelte elev.

Visjon:

Sammen skaper vi den beste skolen

Mål:

Vårt mål er at du skal tro at du kan.

Våre verdier:

Tillit – gjensidig tillit er viktig
Romslighet – rom for den enkelte
Omsorg – du er viktig

og

Samspill – sammen gjør vi hverandre gode
Annerledes – ingen elever er like, men alle er unike
Medmenneskelighet – medmennesker i fokus
Mangfold – Vi verdsetter mangfoldet og bryr oss om det enkelte mennesket
Engasjert – Vi bryr oss, og gjør en innsats sammen
Nærhet – tett oppfølging