CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Søker

Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

Dette feltet er påkrevd

Invalid Input

Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Foresatte

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Søknad

Programområder(*)
Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

Karakterutskrift(*)
Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut

I følge forskr. til privl. §9A-5 må annen instans begrunne behov for skoleplass ved Hop videregående skole. Det kan være utredninger, PPT-rapport, NAV, avgiverskole eller annet. Vennligst ettersend denne. Reglementet finner du her

Reglement(*)
Sjekk at dette feltet er riktig fylt ut