Informasjon om korona

Skolen følger regjeringens veileder for smittevern og har utarbeidet tilpassede rutiner for å redusere smittefare forbundet med undervisningen på skolen.

Smittevernet bygger på følgende nasjonale føringer: 

 • Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen.
 • God hygiene og godt renhold.
 • Redusert kontakthyppighet mellom mennesker.

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen.  Gi beskjed til skolen så fort som mulig ved tegn på sykdom.

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de feberfri og har god almenntilstand. Man kan møte med restsymtomer, men kontakt gjerne skolen først om man er usikker.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Mer informasjon og veiledning kan du lese på udir.no

Skyss informerer: skoleskyss ved innføring av rødt nivå i videregående skoler

Skolen kan kontaktes på telefon Tlf: 56 15 78 00 eller E-post: post@hopvgskole.no

Spørsmål og henvendelse vil bli besvart innen ordinær åpningstid for skolen, som er fra 08:30 – 14:30.

Veilederen under beskriver hvordan ulike tiltak kan iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Modellen varierer fra vanlig organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer

Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter*
  Kohortene* bør ha faste klasserom
  Ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
  Unngå trengsel og store samlinger
  Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
Rull til toppen