Overordnede smittevernanbefalinger

Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen. Overordnede smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona.

Anbefalingene er:

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Godt renhold og god ventilasjon

Anbefaling om testing gjelder ikke for barn og elever

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Det forskriftsfestede kravet til isolasjon oppheves. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn og elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Mer info om isolasjon og testing (FHI)

Rull til toppen