VG1 Design og håndverk

Beskrivelse av programfagene

Programfaget omfatter kvalitetssikring og hensiktsmessig dokumentasjon av idéutvikling og valg av produkt eller tjeneste. Videre er kvalitetssikring og dokumentasjon av planlegging, produksjon og vurdering av eget arbeid sentralt. Kvalitetssikring omfatter vurdering og læring av eget og andres arbeid. Dokumentasjon omfatter hensiktsmessig visuell og verbal presentasjon av arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse inngår i programfaget og innebærer bruk av digitale verktøy.

Programfaget handler om forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Etiske problemstillinger i håndverksfagene og forhold knyttet til en bærekraftig håndverksproduksjon i yrker innen design og håndverk inngår i opplæringen. Innovasjon, entreprenørskap og samarbeid er sentrale elementer i programfaget.

Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og læring av arbeid med design og håndverk på grunnleggende nivå. Opplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter grunnleggende håndverksutøvelse og håndverksdesign i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon, med tanke på marked og kunders bruk og opplevelse av håndverksprodukter. Helse, miljø og sikkerhet knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet inngår.

For deg som har kreative evner og liker å arbeide med hendene (tegne, male, forme). Du bør også være nøyaktig og ha interesse for å utvikle din estetiske sans. På design-og håndverk lærer du å planlegge og designe produkter og tjenester innen ulike håndverksyrker.

Etter to år i skole og to år i lære kan du gå opp til fag-eller svenneprøve.

Hos oss får du en grunnleggende opplæring i tegne, farge, formgivning i ulike materialer, design og håndverkshistorie. Du bør kunne arbeide selvstendig og i team.

Gjennom faget prosjekt til fordypning har du mulighet til å fordype deg og prøve deg i yrkeslivet.

Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde og bygger på både rike tradisjoner samt ny design.

Rull til toppen