VG1 Service og samferdsel

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Følge daglige administrative rutiner i en virksomhet

Gjøre rede for en organisasjonsplan og lederens rolle i HMS arbeidet

Gjøre rede for hvordan virksomheter rekrutterer og ansetter

Føre enkle regnskap og følge gjeldende regelverk for regnskapsføring

Vurdere prisen på et produkt i henhold til kostnader, marked og konkurrenter

Vurdere ulike typer finansiering for en virksomhet

Foreslå og vurdere tiltak for å forbedre driften i en virksomhet

Lage budsjett og vurdere likviditeten i en virksomhet

Gjøre rede for etableringen av en virksomhet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Vurdere målgruppen for en forretningsidé og lage en markedsplan

Gjøre rede for servicenivået i virksomheter og kunne gi slik service

Selge et produkt og yte en tjeneste som dekker kundens behov

Gjøre rede for verdikjeden for et produkt

Lage og formidle skriftlig informasjon og materiell til kunden ved å bruke ulike medier

Bruke gjeldende regelverk for markedsføring og salg i forbrukermarkedet

Bruke digitale medier og ulike salgskanaler i salg og markedsføring

Vurdere hva som kreves for etablering og drift av netthandel

Gjøre rede for hvordan utviklingen i handlemønster og medievaner hos forbrukere og virksomheter påvirker salg og markedsføring

Gjøre rede for hvordan krav til helse, miljø og sikkerhet påvirker markedsførings- og servicearbeidet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet

Vurdere fysiske, tekniske og administrative tiltak for å sikre verdier i en virksomhet

Bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon

Vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester

Planlegge en reise etter kundens ønsker og forventninger til gode reiseopplevelser

Vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester

Vurdere vareflyt fra innkjøp til gjenvinning

Ivareta datasikkerhet og vurdere tiltak

Følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet

Gjøre rede for trusselbilder i et sikkerhetsperspektiv i lys av samfunnsutviklingen

Her lærer du administrasjon, økonomi, logistikk og IKT (informasjon og kommunikasjonsteknologi). Aktuelle yrker innen kontor, butikk, reiseliv, hotell og vekteryrket. Dette passer for deg som er service innstilt og liker å arbeide med andre mennesker.

Går du på service og samferdsel kan du velge mange ulike yrker. Dersom du ønsker å jobbe med kundebehandling så kan service og samferdsel være aktuelt for deg. Dersom du ønsker å bli IKT-servicemedarbeider, så kan du gå videre VG2 her på Hop. Andre muligheter er vekter, yrkessjåfør, reiselivsmedarbeider, resepsjonist, kontormedarbeider eller salgsmedarbeider.

Mulighetene for arbeid etterpå er mange og varierte. F.eks. kan du få jobb i IT-bransjen, eller i vekterselskap. Du kan få ulike sjåførjobber. Du er aktuell for å få jobb i reisebyrå eller i resepsjon, f.eks. i hotell eller innen handelsstanden. Private eller offentlige kontor har også behov for din kompetanse etter endt skolegang.

I de fleste av disse yrkene vil du møte mennesker i ulik grad, og innen dette fagområdet finner de fleste noe som passer.

Etter endt VG1 kan du gå videre på VG2 IKT-Servicefag her ved Hop videregående skole, eller du kan ta VG2 Reiseliv, VG2 Salg, service og sikkerhet eller VG2 Transport og logistikk ved en annen skole i fylket.

To år på skole, og to år i lære, så er du klar for arbeidslivet.

Rull til toppen