Ofte stilte spørsmål

Vi tar imot elever fra hele landet og i alle aldre. Søkere med ungdomsrett vil bli prioritert over søkere med voksenrett og uten rett. Se inntaksreglementet vårt for utfyllende informasjon.  

Søkere må kunne dokumentere behov for særskilt tilrettelagt opplæring, se punkter om dokumentasjon for mer informasjon. 

Søknadsskjema finner du her.

Hop videregående skole tar inn elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen følger ordinære læreplaner.

Det er mange ulike grunner som kan gi elever behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Noen eksempler på dette er dysleksi, dyskalkuli, skolevegring, angst, depresjon, lese- og skrivevansker, autismespekter diagnoser, ADD/ADHD, ME, PTSD, kognitive vansker. Er du i tvil om dette gjelder for deg, ta kontakt med oss.

Behovet må dokumenteres av en ekstern instans, se punkter om dokumentasjon for mer informasjon. 

Skolen er gratis. Vi sørger for at du alt utstyret du trenger for å kunne følge undervisningen er tilgjengelig.

Nei. Hop videregående skole tar ikke inn elever på bakgrunn av karakterer. Vi tar inn elever som har behov for ekstra oppfølging for å fullføre skolegang. *

* Søker du VG2 er det et kriterie at du har ståkarakter i de fleste avsluttende VG1 fag.

Se inntaksreglement for utfyllende informasjon eller kontakt oss gjerne.

Skolen har flere inntak frem mot skolestart. Om vi har flere ledige plasser etter et inntak er fullført, ser vi på søkere i neste inntak.

  1. inntak. Frist 15.Mars
  2. inntak. Frist 15. Juni
  3. inntak. Frist 10. August
  4. inntak. Frist 30. September

Vær oppmerksom på at en søknad ikke er fullstendig før vi har mottatt gyldig dokumentasjon. Om vi mottar dokumentasjon etter søknadsfrist blir søknad flyttet over i neste inntak.

Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. rådgivere på nåværende skole, fastlege, spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.

Bekreftelse på behov for tilrettelegging kan gis ved å fylle ut dette skjemaet.

Vitnemål fra grunnskolen eller kompetansebevis fra tidligere gjennomført videregående opplæring. Søker du VG2 er det et kriterie at du har ståkarakter i de fleste avsluttende VG1 fag.

Dersom du er over 24 år, eller har brukt opp ungdomsretten din trenger du realkompetansevurdering. Se punkt om realkompetansevurdering for mer informasjon.

Når du søker mottar du en e-post med informasjon om hvordan du sender inn dokumentasjon. Dette kan gjøres elektronisk eller via post. Kontakt oss om du har søkt skoleplass og ikke har mottatt denne e-posten.

Om du ønsker å sende inn dokumentasjon per post, sender du til følgende adresse:

Hop videregående skole
Haugane 9
5307 ASK

En realkompetansevurdering vil dokumentere hvilke kunnskaper du har fra før, og hvilke fag du trenger opplæring i. Realkompetansen blir vurdert ut i fra læreplan til de aktuelle fagene og linjene. 

For søkere over 24 år, eller dersom du har brukt opp ungdomsretten din trenger du en realkompetansevurdering. Om du er i tvil – ta kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din.

Det er et kriterie for inntak at voksne søkere og søkere som har brukt opp ungdomsretten sin sender inn realkompetansevurderingen innen inntaksfristene. Se inntaksreglementet vårt for mer informasjon. 

Du kan søke om realkompetansevurdering gjennom vigo.no, eller ved å kontakte ditt nærmeste senter for voksenopplæring. I Vestland fylke finnes det senter i Bergen, Øygarden, Stord og Voss.

Mer informasjon finner du på Vestland fylke sin hjemmeside.

Vi sender ut svar på søknaden til første inntak i begynnelsen av mai. Andre inntak i midten av juni. Tredje inntak i slutten av august, og fortløpende i fjerde inntak.

Svaret blir sendt på SMS og e-post. Kontakt oss dersom du ikke hører fra oss.

Det er busstopp i begge retninger 50 meter fra skolen. Her har skyss regelmessige avganger med linje 485 som korresponderer med andre bussruter rundt i distriktet.  

Bussruter og reiseinformasjon finner du på Skyss sine hjemmesider.

Vi har også gratis parkeringsplasser for elever som kommer med bil eller moped.

Undervisningen starter 08:30 og avsluttes 14:30.

Vi har delt undervisningen opp i 45 minutters bolker, og vi sørger for at du får pauser og mat i løpet av skoledagen.

Så klart! Vi tar gjerne imot besøk av deg. Se denne siden for å avtale.

Kontakt oss gjerne på telefon 56157800 eller post@hopvgskole.no dersom du har spørsmål.

Rull til toppen