VG1 Helse- og oppvekstfag

Beskrivelse av programfagene

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen adferd ovenfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yterservice og legger vekt på brukermedvirkning.

Programfaget yrkesutøving handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som  må settes til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt persektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Ønsker du å arbeide med og for mennesker med ulike behov? Da er dette studiet for deg! Som elev ved Helse- og oppvekstfag må du bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker.

Dette studiet er inngangsporten til alle utdanninger innen helse- og oppvekst. Det vil gi deg mange jobbmuligheter som ambulansearbeider, apotektekniker, barne- og ungdomsarbeider, fotterapeut, helsefagarbeider, helsesekretær, hudpleier, ortopeditekniker, tannhelsesekretær med mer.

Du får undervisning i spennende fag som kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid prosjekt til fordypning og yrkesutøvelse.

Som elev ved Vg 1 HO lærer du:

  • Hvordan forholde deg til og forstå mennesker med ulik bakgrunn og funksjonsevne
  • Kunnskaper om helsefremmende arbeid
  • Kroppens oppbygging og fungering
  • Livsstilssykdommer
  • Konflikthåndtering
  • Kulturforskjeller
  • Praksis på arbeidsplass
  • Livsglede for eldre
Rull til toppen