Skolens verdigrunnlag

Skolens verdigrunnlag er basert på at vi tenker stort om den enkelte elev. Skolen skal gi autentiske og gode mestringsopplevelser med fokus på kvalitet.

Tenker stort

Vi er en liten skole som tenker stort om den enkelte elev. Medmenneskelighet er en grunnleggende verdi for arbeidet vårt. Dette gjenspeiles i måten vi møter våre elever og kollegaer. Vi har en raushet for hverandre og en positiv innstilling til de utfordringer vi møter i hverdagen. Vi setter trivsel for både ansatte og elever svært høyt. Vi skal ha gode og meningsfulle opplevelser sammen.

Autentiske og gode mestringsopplevelser

På vår skole er alle ansatte like viktige for å nå vårt mål, som er å la elevene oppleve mestring og få mestringstro. Elevene våre skal oppleve at de kan. Med dette mener vi at det viktigste formålet med vårt arbeid er å gi elevene autentiske og gode mestringsopplevelser som gir de verdighet og handlekraft. Selv om ikke alle våre elever vil kunne fullføre et normalt utdanningsløp, så ønsker vi at alle skal oppleve det å mestre. Vi ønsker at elevene erfarer at de betyr noe, at de har egenkraft og mulighet til å påvirke livet sitt.  

Fokus på kvalitet

Noe som kjennetegner vårt personale, er at vi har en lidenskap for det vi jobber med. Vi har et genuint ønske om å gjøre en god jobb slik at vi sammen skal klare å skape den beste skole for elevene. Vi har tillit og tro på at vi alle er kompetente og ønsker å gjøre en god jobb. Med tillit har vi også en forventning til at vi bruker vår egenkraft til å handle og ta ansvar. Man tar ansvar for å følge opp elever, arbeidsoppgaver og medarbeidere, og man tar i et tak der man ser at det er et behov for det. Samtidig har vi fokus på kvalitet i arbeidet vårt.

Verdisirkel for Hop videregående skole

Formålet med vårt arbeid

Skolen har noen strategiske mål som sammen med verdiene våre skal være med å forme arbeidet vårt:

  • Vi skal gi opplæring og mestringsopplevelser til elever som har behov for noe annet enn det ordinære opplæringstilbudet, på bakgrunn av psykiske, sosiale eller adferdsmessige årsaker.
  • Vi skal se menneskene bak utfordringene og drive utstrakt tilrettelegging for at elevene skal tilegne seg kunnskaper og oppleve mestring og mestringstro.
  • Alle skolens medarbeidere skal jobbe sammen for å skape den beste skole ved å gi elevene en best mulig skolehverdag med gode mestringsmuligheter.
  • Skolen skal være en meningsfull og inspirerende arbeidsplass, som gir tillit og utviklingsmuligheter til våre medarbeidere.
Rull til toppen