VG2 Industriteknologi

Beskrivelse av programfagene

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt.

Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr.

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

Industrien har et stort behov for fagfolk med kompetanse innen industriteknologi. Velger du VG2 Industriteknologi blir du attraktiv for den mekaniske industrien, oljeindustrien og den tekniske produksjonsindustrien.

På VG2 Industriteknologi vil du lære mer om blant annet produksjonsprosesser, sveisemetoder, automatisk styring av maskiner og produksjonsutstyr, materialbearbeiding samt feilsøking og reparasjon av teknisk utstyr og maskiner.

Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget skal du kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Evnen til å se sammenhenger, samarbeide med andre yrkesgrupper samt god materialkunnskap er viktige egenskaper i faget.

For å bli fagoperatør i produksjonsteknikkfaget starter du på VG1 TIP, går videre på VG2 PIN (Produksjon- og Industriteknikk) og avslutter med 2 år opplæring i bedrift. Mulig kryssløp: VG1 Elektrofag.

Etter vg2 industriteknologi har du svært mange videre valgmuligheter, enten du ønsker å bli lærling/lærekandidat i bedrift eller ta videre skolegang

Rull til toppen