Utdanningsprogram for VG1

Skolen har fire alternativer i videregående trinn 1

VG1 Teknologi- og industrifag

VG1
TIP
 • Her lærer du grunnleggende mekaniske teknikker som fresing, dreiing, pneumatikk, elektronikk, boring, montering og sveising. Dette passer for deg som vil jobbe teknisk i skips-, bil- eller oljeindustien.

Helse- og oppvekstfag

VG1
HO
 • Her lærer du om mellommenneskelige relasjoner, fysisk og psykisk helse, og grunnleggende forstelse for omsorg. Dette er for deg som ønsker å jobbe med mennekser

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

VG1
ITM
 • Her lærer du hvordan du kan bruke teknologi og medier gjennom idéutvikling og kreativ problemløsing. Dette passer deg som har interesse for data, visuelle uttrykksformer og liker å jobbe både kreativt og systematisk.

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

VG1
FBI
 • Her lærer du om idèutvikling, design og får bruke hendene dine i utførelse av estetiske uttrykk. Du får innføring i stilhistorie, trender og videreutvikler dine kreative ferdigheter. Dette er for deg som er serviceinnstilt, og ønsker å jobbe innen kreative yrker.

Programområde for VG2

Skolen har tre alternativer i videregående trinn 2

Industriteknologi

VG2
PIN
 • Dette er for deg som ønsker å lære mer om metallkonstruksjoner, rør og profiler, forming av plater og du lærer å sette sammen metall- konstruksjoner.


  Etter at du har fullført kan du gå ut i lære
tip

Barne- og ungdoms-
arbeiderfag

VG2
BUA
 • En barne- og ungdomsarbeider tirettelegger og velger hensiktsmessige metoder i arbeid med barn og unge. Dette er for deg som ønsker å arbeide i barnehage, skole, skolefritidsordning eller fritidsklubber.

  Etter at du har fullført kan du gå ut i lære
HO

Informasjonsteknologi

VG2
IT
 • I Informasjonsteknologi får man utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IT-systemer, og får erfaring med brukerstøtte. Dette passer for deg som er fremtidsrettet, og liker tekniske utfordringer.

  Etter at du har fullført kan du gå ut i lære
ITM
Rull til toppen