Om skolen

 

Hop videregående skole er en liten skole. Skolen har 84 elevplasser fordelt på 7 klasser. Vi tar ikke inn elever på bakgrunn av karakter, men tar inn elever som har behov for tilrettelagt opplæring. Vi setter eleven i fokus og har som mål at elevene skal oppleve at de kan.

Hvem er skolen for?

Skolens formål er å gi undervisning til elever som har spesielle behov for tilrettelagt opplæring. Selskapet er forankret i Blå Kors Norge sitt formål og verdigrunnlag. Selskapet er ikke-ervervsmessig. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjonærene. Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. § 6-3 Friskoleloven.

Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring, og det er tolærersystem i de fleste fellesfag på VG1. Videre har vi stor voksentetthet i alle klasser. Skolens spesialpedagoger tilbyr sin kompetanse til de som har behov for det.

Vi tar ikke inn elever på bakgrunn av karakter, men tar inn elever som har behov for tilbudene på vår skole. Skolen følger ordinær læreplan, og målet er at etter endt VG2 skal elevene få læreplass. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1 f, med sats etter økonomiforskrift til friskoleloven § 4-3 a for «nokså ressurskrevjande elevar».

Skolens målgruppe

  • Elever med dokumenterte generelle eller sammensatte lærevansker.
  • Elever med andre dokumenterte sammensatte behov for særskilt tilrettelegging.
  • Elever med dokumenterte behov for sosialpedagogisk tilrettelegging.

Eleven i fokus

Vi har som mål at elevene skal oppleve at de kan. Vi setter eleven i fokus, og ønsker at alle elevene skal bli sett og oppleve mestring her på skolen. Vi tror at trivsel, trygghet og fellesskap gir godt grunnlag for læring.

Trivselstiltak

Gratis felles lunsj for alle elever hver dag opplever vi er et viktig tiltak som styrker trivselen, og vi mener god ernæring legger grunnlag for god læring.

Fysisk aktivitet i skoletiden er et tilbud mange elever benytter seg av. Det er aktuelt for elever med mye eller for lite energi, og som kjent styrker fysisk aktivitet både den fysiske og psykiske helsen. Vi har en flott idrettshall som hjelper å få ungdom i fysisk aktivitet

En Blå Kors skole

Skolen er eid av Blå kors. Den ble etablert i 1966, og har fungert i sin nåværende form siden 2000. Blå kors har fire skoler. Hop videregående skole er den eneste Blå kors skolen på Vestlandet. Skolen samarbeider med ungdomsskoler, videregående skoler, PPT-kontorer, NAV og andre instanser.

Et supplement til ordinær skole

Dersom en elev ønsker en yrkesrettet utdanning, men opplever av ulike årsaker at det ordinære skoletilbudet ikke helt passer, så er Hop videregående skole et godt alternativ.

Rull til toppen