Inntak avsluttet

Innsøkingen for skoleplass i skoleåret 2018/19 er avluttet 30.september 2018 jf. skolens inntaksreglement

Vi åpner for innsøking til skoleåret 2019/20, torsdag 3. januar 2019. Om du har spørsmål om innsøking kan du kontakte en av våre rådgivere eller ringe skolen på telefon 56 15 78 00.