Personvernserklæring Hop videregående skole
For søkere av skoleplass

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Hop videregående skole samler inn og bruker informasjon om søkere av skoleplass.
Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg gjennom søknadsprosessen, eller fra tredjeparter (personopplysningsloven § 19), samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).
Skolen er etter opplæringsloven pålagt taushetsplikt.

Behandlingsansvarlig
Hop Videregående Skole AS, ved styret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte og hjemmel i forskrift til friskoleloven § 9A-5

Formål med innsamling
Formålet med skolens behandling av personopplysninger er for å oppfylle de forpliktelser skolen har etter Friskoleloven § 2-1 F. Skolen vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr, eller gir adgang til det, eller eleven har samtykket til slik behandling.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

  • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og fødselsnummer.
  • Opplysninger fra karakterutskrift, kompetansebevis eller realkompetansevurdering.
  • Opplysninger om fravær, karakterer, faglig kartlegging.
  • Opplysninger om helseforhold relatert til skole/undervisning.
  • Eventuelt andre opplysninger du deler med skolen.

Utlevering av personopplysninger
I søknadsprosessen håndteres all informasjon av skolens administrasjon. I tillegg er vi pliktig til å informere opplæringsavdelingen i ditt fylke om at du søker skoleplass. Vi deler da ditt navn og personnummer.

Sletting av data
Hop videregående skole AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er elev hos oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når skoleåret er over, lagrer vi personopplysningene frem til 31.12 samme år. Dersom du ikke får skoleplass, slettes opplysningene 15.10. samme år. Trekker du søknaden slettes opplysningene vi har samlet inn umiddelbart.

Innsyn
Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. Ta kontakt med skolens ledelse.

Personprofil
For å tilrettelegge undervisning sammenstiller vi opplysninger fra ulike instanser.

Samtykke
Ved å søke skoleplass på Hop videregående skole samtykker du til at skolen behandler dine opplysninger som beskrevet i dette dokumentet.