Personvernerklæring for søkere av skoleplass

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Hop videregående skole samler inn og bruker informasjon om deg som søker skoleplass.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg gjennom søknadsprosessen, eller fra tredjeparter, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 13- 1).

Skolen er etter opplæringsloven pålagt taushetsplikt.

Behandlingsansvarlig
Hop Videregående Skole AS, ved styret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte og hjemmel i forskrift til privatskolelova § 9-2.

Formål med innsamling
Formålet med skolens behandling av personopplysninger er for å oppfylle de forpliktelser skolen har etter privatskolelova § 2-1 F. Skolen vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr, eller gir adgang til det, eller eleven har samtykket til slik behandling.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

  • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødsels- og personnummer.
  • Opplysninger fra karakterutskrift, kompetansebevis eller realkompetansevurdering.
  • Opplysninger om fravær, karakterer og faglig kartlegging.
  • Opplysninger om helseforhold, psykososiale forhold eller andre opplysninger relatert til skole/undervisning.
  • Opplysninger om foresatt dersom du oppgir dette.
  • Eventuelt andre opplysninger du deler med skolen.

Utlevering av personopplysninger
I søknadsprosessen håndteres all informasjon av skolens inntaksteam og administrasjon.

Sletting av data
Hop videregående skole AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er elev hos oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Dersom du ikke får skoleplass eller trekker søknaden, slettes opplysningene innen 15.03. påfølgende år.

Innsyn
Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss, og hvordan vi behandler disse. Ta kontakt med skolens ledelse.

Samtykke
Ved å søke skoleplass på Hop videregående skole samtykker du til at skolen behandler dine opplysninger som beskrevet i dette dokumentet.

Rull til toppen