VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Anvende regelverk for bruk og formidling av innhold i egen produksjon og reflektere over ansvar og etikk knyttet til bruk og formidling av innhold i egen produksjon

Utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier

Utforske og anvende verktøy for datamodellering i oppbygging av databaser

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner

Visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer

Beskrive hvordan teknologi behandler data, algoritmer og statistikk

Bruke prinsipper for feilsøking og retting i arbeid med programmering

Bruke dokumentasjon og dokumentere faglige prosesser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Planlegge og gjennomføre sanntidsproduksjoner

Reflektere over og beskrive hvordan media påvirker mennesker og deres medievaner

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon

Beskrive, utforske og konfigurere datanettverk med egne subnett

Administrere brukerenheter og koble dem til sentrale administrasjonsplattformer

Utforske og beskrive hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser

Gjøre rede for hvordan hensynet til bærekraft påvirker anskaffelse, drift og avhending av utstyr og materiell

Gjennomføre og dokumentere arbeid i tråd med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet

Gjøre rede for hvordan internett fungerer, og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og lagring

Utforske og beskrive digitale trusler, verdier og sårbarheter i samfunnet

Gjøre rede for hvordan man behandler informasjon og personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk

Vurdere, anbefale og kvalitetssikre tiltak som reduserer risiko for uønsket spredning av data

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe

Velge og bruke virkemidler, typografi og layout som passer til ulike budskap og reflektere over effekten disse har på budskapet

Bruke teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon

Utforske og bruke fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner

Utøve kildekritikk og etisk refleksjon og anvende relevante regelverk i egen produksjon

Utforske hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke dette i egen produksjon

Utforske og tilegne seg kunnskap om endringer innenfor teknologi og programvare ved å bruke ulike kilder

Gjøre rede for hvordan medier kan påvirke meningene våre, hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss

Forstå hvordan teknologi og sikkerhet kan påvirke åpne og demokratiske prosesser og utøve etisk refleksjon knyttet til hvordan teknologi kan påvirke disse prosessene

Gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi deg mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner ute i en bedrift.

Formålet er å gi deg et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Du vil få mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og få opplæring som er relevant for din fremtidige yrkesutøvelse. Her vil du få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene, og få mulighet til å fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på vg3-nivå.

Her lærer du om hvordan du kan bruke teknologi og medier gjennom idéutvikling og kreativ problemløsning. Dette passer for deg som har interesse for data, visuelle uttrykksformer og liker å jobbe både kreativt og systematisk.

Du lærer:

 • idéutvikling og kreativ problemløsning
 • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
 • innholdsformidling og historiefortelling
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og markedsføring

Du bør være:

 • kreativ
 • interessert i IT, nettverk og programvare
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Etter endt VG1 kan du gå videre på VG2 Informasjonsteknologi her ved Hop videregående skole, eller du kan ta VG2 Medieproduksjon ved en annen skole i fylket.

Du kan bli:

 • IT-utvikler eller IT-driftstekniker
 • mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent

To år på skole, og to år i lære, så er du klar for arbeidslivet.

Rull til toppen