Samarbeid med OT/PPT

Hop videregående skole jobber tett sammen med oppfølgings- og pedagogisk psykologisk tjeneste i Hordaland fylkeskommune. Les mer om OT/PPT og se skolens kontaktpersoner her:

Dette er OT

Oppfølgingstenesta (OT) jobber for at ungdom skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. De gir utdannings- og yrkesrådgiving.

For å har rett til OT sine tjenester, må du ha rett til vidaregående opplæring og være mellom 16 og 21 år.

Dette er PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samarbeider med skolene og lærebedrifter for å forebygge frafall. De hjelper og til slik at elever og lærlinger best mulig gjennomfører videregående opplæring.

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Skolens kontaktpersoner

Torill Throndsen409 05 210torill.throndsen@vlfk.noPPT
Petter Håland926 32 358petter.haaland@vlfk.noOT

For mer informasjon se Hordaland fylkeskommune sine hjemmesider

 

Rull til toppen