VG1 Teknologi- og industrifag

Beskrivelse av programfagene

Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

Om du har sans for teknikk, og liker å skape konstruksjoner og utstyr som skal brukes til nytte og vekst for samfunnet vårt. Da ligger veien åpen i et spennende yrke med gode framtidsutsikter.

VG1 TIP gir deg grunnlaget for en mengde tekniske fag innen; plate og sveisefaget, industrimekaniker, kjøretøy, kjemisk og oljerelatert industri.

På TIP lærer du grunnleggende mekaniske teknikker som fresing, dreiing, pneumatikk, elektronikk, boring, montering og sveising. Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Vestlandet bugner av små og store virksomheter innen mekanisk industri.

Alle jobber hardt for å lykkes innenfor sitt område, enten det er grove stål konstruksjoner eller finmekanikk. I dette spennet finnes det et mylder av forskjellige arbeidsoppgaver, noe for enhver smak.

Økonomien kan svinge opp og ned i takt med oljepris og aksjemarked. Dyktige fagfolk vil landet trenge uansett. Gjennom livet må du være villig til å omstille deg til nye oppgaver i takt med utviklingen.

«Den største gleden i arbeidslivet er å se at våre medarbeidere vokser med oppgavene. Det gir nødvendigvis ikke flere ordrer, men er bedriftens fundament for videre vekst.» Trond Mohn

Rull til toppen