Skolerute

Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager. Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.
VÅREN 2023
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
Januar Mandag 2. Planleggingsdag for lærerne 20 22
  Tirsdag 3. Første skoledag etter juleferien    
  Fredag 27. Planleggingsdag for lærerne    
Februar Fredag 24. Siste skoledag før vinterferien 18 18
Mars Mandag 6. Første skoledag etter vinterferien 20 20
  Fredag 31. Siste skoledag før påskeferien    
April Tirsdag 11. Første skoledag etter påskeferien 14 14
Mai Mandag 1. Fridag – Arbeidernes dag 18 18
  Onsdag 17. Fridag – Nasjonaldag    
  Torsdag 18. Fridag – Kr. himmelfartsdag    
  Fredag 19. Fridag    
  Mandag 29. 2. pinsedag    
Juni Tirsdag 20. Siste skoledag 14 14
      SUM VÅREN 2022 104 105
      TOTALT FOR SKOLEÅRET 190 196
Rull til toppen