Skolerute

Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager. Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.
VÅREN 2024
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
Januar Onsdag 3. Første skoledag etter juleferien 20 21
Fredag 26. Planleggingsdag for lærerne
Februar Fredag 23. Siste skoledag før vinterferien 17 17
Mars Mandag 4. Første skoledag etter vinterferien 15 15
Fredag 22. Siste skoledag før påskeferien
April Tirsdag 02. Første skoledag etter påskeferien 21 21
Mai Onsdag 1. Fridag – Arbeidernes dag 18 18
Torsdag 09. Fridag – Kr. himmelfartsdag
Fredag 10. Fridag
Fredag 17. Fridag – Nasjonaldag
Mandag 20. 2. pinsedag
Juni Fredag 21. Siste skoledag 15 15
SUM VÅREN 2024 106 107
TOTALT FOR SKOLEÅRET 190 196
Rull til toppen