Skolerute

Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager.
Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.

HØSTEN  2018

Måned

Dag

Dato

Skolestart/slutt, fridager etc.

Elever

Lærere

August

Mandag

13.

Planleggingsdag for lærerne

13

15

 

Tirsdag

14.

Planleggingsdag for lærerne

 

 

 

Onsdag

15.

Første skoledag for elevene

 

 

September

Fredag

21.

Planleggingsdag for lærerne

19

20

Oktober

Fredag

5.

Siste skoledag før høstferien

17

18

 

Mandag

15.

Første skoledag etter høstferien

 

 

 

Mandag

22.

Planleggingsdag for lærerne

 

 

November

 

 

 

22

22

Desember

Fredag

21.

Siste skoledag før jul

15

15

 

 

 

SUM HØSTEN 2018

86

90


VÅREN 2019

Måned

Dag

Dato

Skolestart/slutt, fridager etc.

Elever

Lærere

Januar

Torsdag

3.

Første skoledag etter juleferien

21

21

Februar

Fredag

1.

Planleggingsdag for lærerne

15

16

 

Fredag

22.

Siste skoledag før vinterferien

 

 

Mars

Mandag

4.

Første skoledag etter vinterferien

19

20

 

Fredag

22.

Planleggingsdag for lærerne

 

 

April

Fredag

12.

Siste skoledag før påskeferien

16

16

 

Tirsdag

23.

Første skoledag etter påskeferien

 

 

Mai

Onsdag

1.

Fridag – Arbeidernes dag

19

19

 

Fredag

17.

Fridag – Grunnlovsdag

 

 

 

Torsdag

30.

Fridag – Kr. himmelfartsdag

 

 

 

Fredag

31.

Fri

 

 

Juni

Mandag

10.

Fridag – 2. pinsedag

14

14

 

Fredag

21.

Siste skoledag

 

 

 

 

 

SUM VÅREN 2019

104

106

 

 

 

TOTALT FOR SKOLEÅRET

190

196