Skolerute

Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager.
Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.

VÅREN 2022
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
Januar Mandag 3. Første skoledag etter juleferien 20 21

Fredag 28. Planleggingsdag for lærerne

Februar Fredag 25. Siste skoledag før vinterferien 19 19
Mars Mandag 7. Første skoledag etter vinterferien 19 19
April Fredag 8. Siste skoledag før påskeferien 15 15

Tirsdag 19. Første skoledag etter påskeferien

Mai Mandag 16. Fridag 18 18
Mai Tirsdag 17. Fridag – Nasjonaldag


Torsdag 26. Fridag – Kr. himmelfartsdag


Fredag 27. Fridag

Juni Mandag 6. Fridag – 2. pinsedag 15 15

Onsdag 22. Siste skoledag
SUM VÅREN 2022 106 107TOTALT FOR SKOLEÅRET 191* 196

* 1 planleggingsdag er ikke plassert

HØSTEN  2022
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
August Onsdag 10. Planleggingsdag for lærerne 13 16
  Torsdag 11. Planleggingsdag for lærerne    
  Fredag 12. Planleggingsdag for lærerne    
  Mandag 15. Første skoledag for elevene    
September       22 22
Oktober Fredag 7. Siste skoledag før høstferien 16 16
  Mandag 17. Første skoledag etter høstferien    
November Fredag 4. Planleggingsdag for lærerne 21 22
Desember Tirsdag 20. Siste skoledag før jul 14 14
      SUM HØSTEN 2022 86 90
VÅREN 2023
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
Januar Mandag 2. Planleggingsdag for lærerne 20 22
  Tirsdag 3. Første skoledag etter juleferien    
  Fredag 27. Planleggingsdag for lærerne    
Februar Fredag 24. Siste skoledag før vinterferien 18 18
Mars Mandag 6. Første skoledag etter vinterferien 20 20
  Fredag 31. Siste skoledag før påskeferien    
April Tirsdag 11. Første skoledag etter påskeferien 14 14
Mai Mandag 1. Fridag – Arbeidernes dag 18 18
  Onsdag 17. Fridag – Nasjonaldag    
  Torsdag 18. Fridag – Kr. himmelfartsdag    
  Fredag 19. Fridag    
Juni Tirsdag 20. Siste skoledag 14 14
      SUM VÅREN 2022 104 105
      TOTALT FOR SKOLEÅRET 190 196
Rull til toppen