Skolerute

Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager.
Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.

HØSTEN  2023
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
August Mandag 14. Planleggingsdag for lærerne 11 14
Tirsdag 15. Planleggingsdag for lærerne
Onsdag 16. Planleggingsdag for lærerne
Torsdag 17. Første skoledag for elevene
September Mandag 11. Planleggingsdag for lærerne 20 21
Oktober Fredag 6. Siste skoledag før høstferien 17 17
Mandag 16. Første skoledag etter høstferien
November Fredag 3. Planleggingsdag for lærerne 21 22
Desember Torsdag 21. Siste skoledag før jul 15 15
SUM HØSTEN 2023 84 89
VÅREN 2024
Måned Dag Dato Skolestart/slutt, fridager etc. Elever Lærere
Januar Onsdag 3. Første skoledag etter juleferien 20 21
Fredag 26. Planleggingsdag for lærerne
Februar Fredag 23. Siste skoledag før vinterferien 17 17
Mars Mandag 4. Første skoledag etter vinterferien 15 15
Fredag 22. Siste skoledag før påskeferien
April Tirsdag 02. Første skoledag etter påskeferien 21 21
Mai Onsdag 1. Fridag – Arbeidernes dag 18 18
Torsdag 09. Fridag – Kr. himmelfartsdag
Fredag 10. Fridag
Fredag 17. Fridag – Nasjonaldag
Mandag 20. 2. pinsedag
Juni Fredag 21. Siste skoledag 15 15
SUM VÅREN 2024 106 107
TOTALT FOR SKOLEÅRET 190 196
Rull til toppen