Nulltoleranse for mobbing

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skole leiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

«Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ikke en eneste elev blir utsatt for slike ord og handlinger.

Nullmobbing.no er et nettsted med informasjon om mobbing og rettigheter.

Informasjonen på nettstedet henvender seg både til barn, unge og foreldre, men kan være nyttig for alle som er opptatt av mobbing.

Du finner råd om hva du kan gjøre dersom du blir mobbet eller kjenner noe som blir mobbet.

Rull til toppen