Velkommen til skolestart

Første skoledag etter ferien er 17. august

Første skoledag gjennomfører vi elevsamtaler med alle elever. Om du er elev vil du få invitasjon med informasjon om hvilket tidspunkt du skal møte på skolen.

Hva slags lærebøker trenger jeg?
Lærebøker låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart.

Bruk av PC
PC låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart. Da skolen er leksefri, vil datamaskinen fortrinnsvis ikke være disponibel etter skoletid.

Lunsj
Skolen tilbyr gratis enkel lunsj. Vi samles i kantinen til lunsj for både elever og personalet i fellesskap.

Jeg vil søke stipend/lån, hva må jeg gjøre?
Gjøres på nett: www.lanekassen.no.

Hvis du har spørsmål vedrørende dette, kan du ta kontakt med rådgiverne på skolen.

Timeplan
Detaljert timeplan vil bli utlevert ved skolestart, men skoledagen vil være fra kl. 08.30 – 14.30 hver dag.

Er det andre ting som må ordnes på forhånd?
Skolen anbefaler at du skaffer deg et ungdomskort via Skyss.no. Bor du i definerte områder, eller av andre årsaker har krav på transport, vil skolen ordne dette ved skolestart. Vær oppmersom på at særskilt tilrettelagt skoleskyss/taxi først starter opp tirsdag 18. august.

Hvordan kommer jeg meg på skolen?
Det er busstopp i begge retninger 50 meter fra skolen. Her har skyss regelmessige avganger med linje 485 som korresponderer med andre bussruter rundt i distriktet.

Bussruter og reiseinformasjon finner du på Skyss sine hjemmesider.

Vi har også gratis parkeringsplasser for elever som kommer med bil eller moped.

Vel møtt – vi håper du vil trives hos oss!

Sammen skaper vi den beste skolen
Rull til toppen