Velkommen til skolestart

Første skoledag er Onsdag 15. august 2018 kl. 08.30 – 12.10. Vi samles i idrettshallen der elevene ønskes velkommen til nytt skoleår, og personalet på Hop videregående skole vil bli presentert. Elevene deles inn i klasser, og kontaktlæreren vil gi praktisk informasjon om de første skoledagene.

Når skal jeg møte?
Onsdag 15. august 2018 kl. 08.30 i Hop idrettshall.

Hva slags lærebøker trenger jeg?
Lærebøker låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart.

Bruk av PC
PC låner du av skolen, og utleveres av lærer etter skolestart. Da skolen er leksefri, vil datamaskinen fortrinnsvis ikke være disponibel etter skoletid.

Lunsj
Skolen tilbyr gratis enkel lunsj. Vi samles i kantinen til lunsj for både elever og personalet i fellesskap.

Jeg vil søke stipend/lån, hva må jeg gjøre?
Gjøres på nett: www.lanekassen.no.

Hvis du har spørsmål vedrørende dette, kan du ta kontakt med rådgiverne på skolen.

Timeplan
Detaljert timeplan vil bli utlevert ved skolestart, men skoledagen vil være fra kl. 08.30 – 14.30 hver dag.

Er det andre ting som må ordnes på forhånd?
Skolen anbefaler at du skaffer deg et ungdomskort via Skyss.no. Bor du i definerte områder, eller av andre årsaker har krav på transport, vil skolen ordne dette ved skolestart.

Bussforbindelse
For å komme til vår flotte skole tar du linje 484/485 fra Bergen busstasjon. Men linje 401-499 kan også tas. For fullstendig rute, se skyss.no/ruteplanleggeren.

Vel møtt – vi håper du vil trives hos oss!