VG2 IKT-servicefag

Beskrivelse av programfagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Utarbeide en plan for systeminstallasjoner med programvare, maskinvare og nettverk og andre kommunikasjonsløsninger som dekker en virksomhets spesifiserte krav

Skaffe til veie, dokumentere, håndtere og installere planlagt program- og maskinvare etter utarbeidede planer, uten at det oppstår skade på maskinvaren

Dokumentere sammenhenger mellom funksjoner i et IKT-system

Dokumentere investerings- og driftskostnader for systeminstallasjoner

Planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon

Vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet

Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd

Bruke sentrale begreper for faget på norsk og engelsk i dokumentasjon og dialog med fagpersonell

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk

Gi råd i henhold til gjeldende regelverk ved anskaffelse, bruk og utvikling av IKT-systemer

Dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer

Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

Yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk

Planlegge og gjennomføre enkle kurs i å bruke kontorstøttesystemer og operativsystemer

Bruke kunnskapsnettverk som en del av kunnskapsutviklingen i en virksomhet

Veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapsbaser

Dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system

Kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system

Hente informasjon, gi råd og veilede i forbindelse med planlegging av nye systemløsninger i en virksomhet

Vurdere nye systemløsninger i en virksomhet i henhold til relevant regelverk og veiledninger i bruk av IKT som hjelpemiddel

Gjennomføre en undersøkelse av brukertilfredsheten i en virksomhet og vurdere resultatet mot organiseringen av brukerstøtten og avtalt tjenestekvalitet

Ta i bruk og gi råd om kontorstøttesystemer for effektivisering, forenkling og automatisering av arbeidsoppgaver

Kartlegge skjulte IKT-kostnader i en virksomhet og foreslå tiltak for å redusere dem

Gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger

Som elev ved IKT-servicefag vil du få kunnskaper om rådgiving, drift og brukerstøtte av IKT-løsninger. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper eller at du er spesielt datakyndig. Men det kan være en fordel om du har interesse for data og teknologi.

Utdanningsprogrammet for IKT-servicefag passer for deg som ønsker å få arbeid innen brukerstøtte, drift og vedlikehold av IKT-systemer både i offentlige og private bedrifter. Aktuelle arbeidsplasser er IKT-avdelinger som har ansvar for servere og arbeidsstasjoner i en bedrift, en skole, eller i kommunen. Slike avdelinger har ofte det totale ansvar for daglig drift av alt IKT-utstyr slik som nettverk, printere, projektorer, bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner og servere.

I undervisningen legger vi vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap. Som den del av faget prosjekt til fordypning vil dere få praksis i en bedrift, noe som vil være med å gi deg en smakebit på hvordan hverdagen til en IKT-servicemedarbeider ser ut.

IKT-Servicefag kan tas som kryssløp fra alle Vg1. Det er ingen krav til forkunnskaper eller at du er spesielt datakyndig.

Etter Vg2 IKT-Servicefag kan du ta opplæring i bedrift og deretter fagprøve i IKT-servicefaget, eller gå videre på påbygging til generell studiekompetanse

Rull til toppen